saugos priemonės


saugos priemonės
saugos priemonės statusas T sritis Kūno kultūra ir sportas apibrėžtis Specialūs prietaisai ir įranga, padedantys išvengti susižeidimų, traumų. Tai minkšti paklotai, lonžės (saugos virvės), saugos diržai ir kt. atitikmenys: angl. means of accident prevention; safety means vok. Sicherheitsmittel rus. средства безопасности

Sporto terminų žodynas. T. 1. 2-asis patais. ir papild. leid.: Aiškinamasis žodynas. Angliški, vokiški, rusiški terminų atitikmenys. Būtiniausios žinios. 2002.

Look at other dictionaries:

  • branduolinės saugos priemonės — statusas T sritis apsauga nuo naikinimo priemonių apibrėžtis Priemonės, skirtos kariniams vienetams ir kariams saugoti nuo branduolinio ginklo naudojimo padarinių poveikio. Branduolinės saugos priemonės yra šios: ↑ individualiosios apsaugos… …   Apsaugos nuo naikinimo priemonių enciklopedinis žodynas

  • cheminės saugos priemonės — statusas T sritis apsauga nuo naikinimo priemonių apibrėžtis Priemonės žmonėms apsaugoti nuo apsinuodijimo ir įvairiems objektams nuo užteršimo nuodingosiomis medžiagomis. Pagrindinės cheminės saugos priemonės yra: ↑ individualiosios apsaugos… …   Apsaugos nuo naikinimo priemonių enciklopedinis žodynas

  • radiacinės saugos priemonės — statusas T sritis apsauga nuo naikinimo priemonių apibrėžtis Priemonės žmonėms apsaugoti nuo jonizuojančiosios spinduliuotės ir įvairiems objektams nuo radioaktyviosios taršos. Radiacinės saugos priemonės yra šios: kolektyvinės ir… …   Apsaugos nuo naikinimo priemonių enciklopedinis žodynas

  • elektroninės saugos priemonės — statusas T sritis Gynyba apibrėžtis Elektroninės kovos elementas, apimantis veiksmus, atliekamus sudarant sąlygas draugiškoms pajėgoms veiksmingai naudoti elektromagnetines bangas. Elektroninės saugos priemonės yra dvejopos: aktyviosios ir… …   NATO terminų aiškinamasis žodynas

  • pasyviosios elektroninės saugos priemonės — statusas T sritis Gynyba apibrėžtis Neaptinkamos priemonės, nustatytos techninės įrangos arba eksploatacijos veiksmų procedūros techninėse sąlygose veiksmingam elektromagnetinio spektro spinduliuotės naudojimui užtikrinti. atitikmenys: angl.… …   NATO terminų aiškinamasis žodynas

  • saugos įgaliotinis — statusas Aprobuotas sritis informacija, informacinės technologijos ir informacinė visuomenė apibrėžtis Valstybės tarnautojas ar darbuotojas, dirbantis pagal darbo sutartį, arba kitas vadovaujančiosios registro įstaigos ar jos įgaliotos registro… …   Lithuanian dictionary (lietuvių žodynas)

  • saugos technikos inžinierius — statusas T sritis profesijos apibrėžtis Inžinierius, kuris įrengia ir kontroliuoja įmonės arba gamyklos naudojamas saugaus darbo ir nelaimingų atsitikimų profilaktikos priemones. atitikmenys: angl. safety engineer pranc. ingénieur de la sécurité …   Inžinieriai, technikai ir technologai. Trikalbis aiškinamasis žodynėlis

  • aktyviosios elektroninės apsaugos priemonės — statusas T sritis Gynyba apibrėžtis Konkretūs veiksmai, pvz., siųstuvo parametrų keitimas, užtikrinantys veiksmingą ir nekenksmingą elektromagnetinės energijos naudojimą. atitikmenys: angl. active electronic protective measures pranc. mesures de… …   NATO terminų aiškinamasis žodynas

  • radiacinės saugos optimizavimas — statusas T sritis fizika apibrėžtis Vienas pagrindinių radiacinės saugos principų, teigiančių, kad praktinės veiklos nulemtų individualiųjų dozių vertės, švitinamų žmonių skaičius ir apšvitos tikimybė turi būti tokie maži, kokius tik įmanoma… …   Lithuanian dictionary (lietuvių žodynas)

  • elektroninio pristatymo sistemos saugos įgaliotinis — statusas Aprobuotas sritis informacija, informacinės technologijos ir informacinė visuomenė apibrėžtis Elektroninio pristatymo paslaugos teikėjo darbuotojas, su šios paslaugos teikėju sutartį sudaręs fizinis asmuo arba sutartį sudariusio… …   Lithuanian dictionary (lietuvių žodynas)